JESTEM NA:

biografie artystów

MACIEJ PONIEDZIAŁEK (ur. 1976) – doktor sztuki w dziedzinie sztuki piękne. Stypendysta w Ecole Nationale des Beaux Artes w Dijon (2002), absolwent studiów magisterskich (1998 –2004)i stu­diów doktoranckich (2005 – 2009) na Wydziale Malarstwa Akade­mii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie od roku akademickiego 2008/2009 pracuje jako asystent w Pracowni Rysunku.

Laureat stypendiów twórczych Miasta Krakowa (2005) i Fundacji Grazella im. Anny Marii Siemiń­skiej (2006), wyróżniony w II Konkur­sie na Obraz dla młodych malarzy im. Mariana Michalika (2004), uhonorowany Nagrodą Rektora ASP w Krakowie, zespołową II stopnia, za osiągnięcia artystyczne i dydak­tyczne (2013). Jego prace prezentowane były na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych oraz indywidualnych w Polsce i za granicą (min.: w Sztokholmie, Kijowie, Seulu, Berlinie, Wro­cławiu, Kra­kowie, Toruniu, Legnicy i Tarnowie). Współorganizator krajowych i międzynarodowych inicja­tyw arty­stycznych [min.: pomysłodawca i koordynator projektu pol­sko – niemieckiej wymiany kulturalnej Konfrontacje (2005 – 2006)].

W swojej twórczości zajmuje się malarstwem, rysunkiem, kolażem oraz działaniami multimedial­nymi, często posługując się kategorią powtórzenia i/lub motywem autoportretu traktowanym jako Every­man, Jedermann, Każdy.