Portfolio jako archiwum przyjmuje postać bloga, w którego odsłonach, przy rozmowie z zaproszonymi artystami, omawiana jest problematyka procesu twórczego, intencji powstawania poszczególnych zestawów, przechowywania,  katalogowania, cyfryzacji i prezentacji dzieł sztuki.

Wpisy zamieszczone w latach 2021-2022 realizowane zostały w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zrealizowano w ramach Stypendium  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Mobile menu