Portfolio
jako archiwum

Katarzyna Laskus (Katarzyna Stwora)

Urodzona w 1980 r. w Słupsku.

Mieszka w Krakowie.

Związana z Wrocławiem.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w pracowni prof. Piotra Wołyńskiego (praca dyplomowa Autofototerapia, 2005 r.).

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Agaty Pankiewicz (praca dyplomowa Modele do Aktu, 2007 r.).

Zajmuje się fotografią autobiograficzną i konceptualną.

Prowadzi działalność edukacyjną w zakresie tradycyjnego i cyfrowego obrazu fotograficznego.

Od 2015 r. uczestniczy w spotkaniach Autorskiego Laboratorium Fotografii we Wrocławiu.

Przyjęta do ZPAF-u w 2016 r.

 

Stypendystka Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie

edukacji i animacji kulturalnej za projekt

Portfolio jako archiwum

w 2021r.

 

Grand Prix za zdjęcie MATKA, Polska-Konteksty 2022r.

fot. Kuba Ociepa