O warsztatach i działaniach

wokół projektu Portfolio jako archiwum


Na całość projektu Portfolio jako archiwum, poza wpisami zamieszczanymi na blogu oraz codziennymi relacjami za pośrednictwem mediów społecznościowych, składa się  również cykl bezpośrednich spotkań w formie warsztatów przeznaczonych dla zróżnicowanej grupy odbiorców.


Pierwsze z nich - Portfolio jako archiwum – warsztaty fotograficzne dla uczennic Zespołu Szkół Technicznych Drzewniak (kierunek: Fototechnik), odbyły się w dniach 31 maja - 02 czerwca, gościnne, w Pracowni Fotografii Słupskiego Ośrodka Kultury.


Kolejne - Warsztaty z fotografii rodzinnej ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Wiatraczek – przeznaczone są dla dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów i przyjmują formę dwóch dwugodzinnych spotkań, z których pierwsze miało miejsce 15 czerwca, a kolejne odbędzie się 23 czerwca 2021r. Spotkania te opierają się, przede wszystkim, na działaniach praktycznych, w trakcie których uczestnicy mają szansę zaznajomić się z podstawami fotografii, jej obróbki, publikacji w Internecie oraz sposobach archiwizacji i systematyzowania pozyskanych cyfrowo obrazów. Dodatkowo poznają również metody skanowania fotografii i jej praktycznego reprodukowania. Zadaniem domowym dla uczestników jest zaś
odnalezienie i przyniesienie na zajęcia starych fotografii rodzinnych, które, po krótkim wprowadzeniu teoretycznym, będą mogli samodzielnie zeskanować z zachowaniem odpowiednich standardów bezpieczeństwa i jakości. W trakcie spotkań zajmujemy się także kwestiami sprzętowymi (staram się m.in. zwracać uwagę uczestników na niewykorzystywane w codziennym użytkowaniu możliwości aparatów wmontowanych w ich telefony komórkowe), oraz ogólnie dostępnym oprogramowaniem do szybkiej i efektownej obróbki (program Snapseed) oraz projektowania przy pomocy szablonów (program Canva).


Niedługo później, mianowicie w dniach 26 czerwca – 03 lipca, w przyjaznej działaniom twórczym Stacji Machowino, odbędą się warsztaty dla artystów biorących udział w projekcie, podczas których zaproszeni goście będą aktywnie uczestniczyć w powstawaniu kolejnych wykładów. W trakcie tygodniowego spotkania, w formie prezentacji omówione zostaną zestawy uczestników, odbędzie się nadmorski plener fotograficzny pt. "Plama morska", a goście obejrzą również wystawę prac Witkacego w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, oraz Galerię OT Rondo w Słupskim Ośrodku Kultury, gdzie w późniejszym terminie planowana jest zbiorcza wystawa ich prac. Wspólnie spotkamy się również z panią
Jadwigą Girsa-Zimny – fotografką, nauczycielką i organizatorką wystaw.
W tym samym miejscu (Stacja Machowino), w dniach 05-06 lipca odbędą się 
zorganizowane dla młodzieży warsztaty fotografii nocnej, podczas których uczestnicy będą mogli (w zależności od stopnia zaawansowania): zaznajomić się z podstawami fotografii; poznać techniczne i jakościowe różnice między różnego typu sprzętami fotograficznymi; poznać zasady fotografowania nocą; wykonać prezentację powstałych fotografii w celu umieszczenia ich w mediach społecznościowych.


Również w lipcu 2021r. planowana jest wystawa fotografii z cyklu omówionego przeze mnie we wpisie pt.: O czterech aparatach (sentymentalny obraz miasta), którą zobaczyć będzie można jako ekspozycję plenerową (Swołow, Słupsk).


I wreszcie we wrześniu 2021r. odbędą się warsztaty dla Seniorów przy Krakowskim Centrum Aktywności Seniorów Bieńczyce, w czasie trwania których główny nacisk postawiony zostanie na działania praktyczne, zarówno podczas samego fotografowania, jak i obróbki zdjęć, oraz prostych, przystępnych rozwiązań w zakresie
archiwizowania i segregowania zdjęć. Celem warsztatów będzie tu przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu osób starszych i umożliwienie im sprawnego poruszania się po własnych, rodzinnych, fotograficznych archiwach.

26 czerwca 2021

O warsztatach i działaniach
wokół projektu Portfolio jako archiwum

Portfolio
jako archiwum